| |
|

Plastične cisterne

Plastične cisterne
Plastične cisterne
Plastične cisterne
Plastične cisterne
Plastične cisterne
Plastične cisterne
Plastične cisterne

Horizontalni rezervoari - cisterne izrađene od polipropilena i polietilena visoke gustine, tehnologijom spiralnog namotavanja, praktičnu primenu nalaze kao rezervoari za čuvanje najrazličitijeg čvrstog i tečnog sadržaja. Najčešća primena ovih cisteni je za skladištenje, nafte, ulja, raznih hemikalija, vode i mleka.

Plastika od koje se proizvode cisterne otporna je na mehanička oštećenja, uv zračenje, otporna je na agresivne hemikalije i ne stupa u reakciju sa sadržajem unutar rezervoara. Plastični rezervoari su bezbedni za čuvanje hrane (stočne hrane, voća, povrća) i vode za piće, zahvaljujući fiziološkoj inertnosti materijala.

Horizontalni plastični rezervoari su laki za prevoz, manipulaciju i održavanje. Prema potrebama klijenata, mogu se opremiti različitim priključcima neophodnim tokom perioda eksploatacije rezervoara (revizioni otvori, ventili, slavine, penjalice, odušci i slično) kao i dodatnom termoizolacijom ukoliko je to potrebno.

Plastične cisterne se mogu postaviti nadzemno ili podzemno, i mogu se koristiti kao pokretne cisterne, jer materijal obezbeđuje potpunu otpornost na hidrostatički pritisak unutar rezervoara, pritisak okolnog terena i dinamički pritisak tečnosti u cisterni u pokretu.

Dimenzije horizontalnih rezervoara i njihova opremljenost određene su potrebama naših klijenata. Pozovite nas i proverite našu ponudu, kako biste bili sigurni da ste izabrali ono što je najbolje za vas.

Plastične cisterne se koriste kao:
 • cisterne za vodu za piće
 • cisterne za protivpožarnu vodu
 • cisterne za navodnjavanje
 • cisterne za otpadne vode
 • cisterne za tehničku vodu
 • cisterne za hemikalije
 • cisterne za fermentaciju voća
 • cisterne za alkoholna i bezalkoholna pića
 • cisterne za naftu
 • cisterne za lož ulje
 • cisterne za dizel gorivo
 • cisterne za životne namirnice

Karakteristike horizontalnih rezervoara - cisterni

 • ekološki ispravni, ne zagađuju životnu sredinu
 • jednostavni za odrzavanje, imaju glatke unutrašnje zidovi što omogućuje lako čičćenje
 • otporni na UV zračenje, mogu se koristiti napolju bez ikakvih zaštita, to im omogućuje UV stabilizator u vidu aktivne čađi
 • otporni su na koroziju, ne zahtevaju bilo kakvu antikorozivnu zaštitu ili remont
 • dosta su lakši od tradicionalnih rezervoara što im omogućuje lakši, brži i jeftiniji transport i manipulaciju
 • konstruisani su tako da mogu biti predmet grube manipulacije.
 • dugotrajni, dugi atmosferski uticaji ne utiču na funkcionalnost rezervoara (vek upotrebe preko 50 godina)
 • izuzetna mehanička svojstva, velika zatezna čvrstoća i otpor na pritisak i habanje zbog malog koeficijenta trenja, izuzetna žilavost
 • hemijski postojani na većinu hemikalija i agresivnih materija
 • termo otporni - na temperaturama od -30°C do +100°C
 • odlična otpornost na abraziju, zbog čega su pogodni za rad sa rastvorima koji zahtevaju mešanje

Zapremina (l) Prečnik (mm) Dužina (mm)
500 800 1000
1000 1000 1270
1500 1000 1950
2000 1000 2600
3000 1200 2700
4000 1200 3700
5000 1200 4500
1600 2500
6000 1200 5400
1600 2500
7000 1600 3500
8000 1600 4000
10000 1600 5000
12000 1600 6000
Zapremina (l) Prečnik (mm) Dužina (mm)
15000 1600 7500
2000 4700
20000 2000 6300
2400 4500
25000 2000 8200
2400 5600
30000 2000 9800
2400 6800
40000 2000 12800
2400 8800
50000 2400 11100
70000 2400 15600
80000 2400 17900
100000 2400 22300