| |
|

Biološki prečistači

Biološki prečistači
Biološki prečistači
Biološki prečistači

Biološki prečistač otpadnih voda je uređaj protočnog tipa izrađen od vodonepropusnog armiranog betona i plastike, vrlo velike zapremine za projektovanu količinu otpadne vode što ga čini pouzdanim u radu. Ugradnjom ovog uređaja smanjuje se potreba za čestim pražnjenjem kao kod klasičnih septičkih jama.

Duvaljke vazduha i aeratori su vrlo pouzdani i dugotrajni uređaji sa maksimalnom potrošnjom električne energije do 800KWh (godišnje) što je oko 80 eura na nivou godine, i to za najveći uređaj od 150 korisnika. Biološki prečistač se dimenzioniše prema maksimalnom broju korisnika u objektu a na bazi 150l fekalne vode po osobi dnevno.

Preporučujemo ih kod objekata za stanovanje, te objekata privredne i turističke delatnosti gde se traži maksimalno prečišćavanje sanitarnih voda kao npr. stambene zgrade, manji hoteli i apartmani, manji autokampovi, škole, bolnice, razni objekti do 150 korisnika kao i sve ostale objekte kod kojih se zahteva prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda.

Način rada

Prečišćavanje se vrši mehanički, gravitacionim taloženjem i biološkom razgradnjom organskih materija i to anaerobnim i aerobnim procesom razgradnje, tj. bez prisustva kiseonika i u drugoj fazi sa prisustvom kiseonika, koji se u vidu vazduha pod pritiskom upumpava u uređaj po određenom režimu. Uređaj se sastoji od više komora, u zavisnosti od broja korisnika za koji je namenjen i duvaljke za uduvavanje vazduha.

Uređaj je namenjen za obradu svih otpadnih voda iz objekta: fekalne vode, kuhinjske i sanitarne vode kao i za otpadne vode iz profesionalnih objekata za pripremu hrane uz predtretman odvajanja masti. Takođe je namenjen za manje objekte tipa klanice i mlekare. U uređaj je zabranjeno uvoditi krovne vode, površinske vode, i vode iz auto servisa. Stepen prečišćenosti je 95%. Prečišćena voda se kroz izlaznu cev upušta u upojni bunar, drenažno polje ili vodotok.

Održavanje

Održavanje biološkog aerisanog uređaja svodi se na povremeno dolivanje bakterijske tečnosti koja se vrlo jednostavno obavlja, preko wc šolje te povremenim pražnjenjem aktivnog mulja.

Pražnjenje se obavlja po potrebi a u zavisnosti od korišćenja uređaja i tada je potrebno uređaj ponovo dopuniti čistom vodom do vrha i u njega uliti bakterije. Za našu biološku jamu moguće je ugovoriti sa nama kompletno održavanje na godišnjem nivou.