| |
|

Separatori masti, ulja i naftnih derivata

Separatori masti, ulja i naftnih derivata
Separatori masti, ulja i naftnih derivata
Separatori masti, ulja i naftnih derivata

Savremeni život zahteva sve veću brigu za zaštitom životne sredine. Mora se voditi računa o zagađenju, o materijalima koji se upotrebljavaju, o otpadnim vodama koje se ispuštaju u čovekovo okruženje. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima (masti i ulja, naftni derivati) one se najlakše i najjeftinije mogu odstraniti našim separatorima masti i ulja.

Firma TEO PLAST proizvodi plastične separatore tehnologijom spiralnog namotavanja polietilena visoke gustine PEHD, materijala izuzetne hemijske postojanosti, koji ne prima mirise od tečnosti niti ih odaje, pa je izuzetno podesan za prikupljanje ulja i masnoća iz otpadnih voda. PEHD je neporozan i otporan na sve vrste hemjiskih supstanci. Osim pomenute hemijske otpornosti i dugog veka trajanja (50 godina), materijal PEHD poseduje i odlične mehaničke karakteristike od kojih je, za proizvodnju separatora, najznačajniija njegova velika statička nosivost tj. velika otpornost na pritisak i lom.

Prednosti platičnih separatora:
  • Bez uticaja podzemnih voda
  • Dug eksploatacioni vek (50 godina)
  • Otporni na habanje i hemijski uticaj velikog broja supstanci
  • Povoljna cena
  • Jednostavni za manipulaciju, montiranje i održavanje, zbog male mase
  • Bez uticaja na visoke i niske temperature
  • Velika statička nosivost (mogućnost ugradnje u saobraćajne površine)
  • Bez korozije

Separatori ulja, masti i naftnih derivata upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti (nafta i derivati). Uglavnom se radi o površinskoj vodi. Koriste za prečišcavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda za sve površine izložene padavinama i sa većom količinom taloga, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže, industrijski pogoni... Separatori se proizvode po evropskoj normi EN858 sa taložnikom i koalescentnim promenljivim filter uloškom. Kvalitet prečišćenih voda iz separatora manji je od 5mg/L.

Separatori masti ili mastolovi tj. kuhinjski separatori masti, su uređaji koji služe za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla iz otpadnih voda iz kuhinja, menzi, restorana, mlekara, klanica i pogona za preradu mesa i ribe, tj. svuda gde se prerađuje odnosno priprema hrana sa masnoćama i peru sudovi. Separatori masti putem odvajanja masnoća životinjskog i biljnog porekla sprečavaju lepljenje istih na zidove kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda, a na taj način sprečavaju i zagađivanje okoline.

Separatori sa bypass-om

Koriste se za tretman atmosferskih voda sa velikih površina (saobraćajnice, parkinzi, trgovi...) gde su moguće povremene pojave većih količina voda. Tako se obezbeđuje da se prvi talas zaprljane vode uvodi u separator, a ostala količina padavina sa ispirne površine se prevodi preko bypass-a. Na ovaj način se postiže optimizacija kapaciteta uređaja i značajno smanjuje ukupna investicija.

Nakon postavljanja postrojenja za prečišćavanje potrebno ga je napuniti vodom do nivoa izlaza i proveriti protok vode. U zavisnosti od dužine rada, količine i stepena kontaminacije ulazne vode, potrebno je u određenom vremenskom intervalu osigurati odvoženje istaloženih čvrstih materija iz taložnika i izdvojenog ulja i obezbediti njegovo odlaganje u skladu sa propisima o odlaganju opasnog otpada.

Montaža separatora

Ugradnja TEO PLAST separatora od plastike je brza i laka. Nema potrebe za dodatnim troškovima oko betonskih radova, izrade temelja i sl. Separator ulja se ugrađuje u iskopan rov većih dimenzija od samog separatora. Postavljaju se na zbijenu posteljicu od peska ili šljunka visine 300mm, a zatim se ravnomerno po obodu zatrpava peskom ili šljunkom. Zbijanje se vrši ručno ili mašinski, a potrebno ga je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja danca ili omotača. Materijal za zatrpavanje koristiti do 200mm iznad temena separatora, a za preostalu potrebnu količinu se može koristiti materijal iz iskopa. Neophodno je da zbijanje peska oko uređaja bude 95% po Proktoru. Ukoliko se postrojenje postavlja ispod saobraćajnice koja je predviđena za odvijanje teškog teretnog saobraćaja potrebno je ugraditi dodatnu armiranu betonsku ploču. Objašnjenje postupka zatrpavanja i ugradnje propisano je standardom EN1610. U slučajevima ugradnje separatora u tlo sa podzemnom vodom obratiti pažnju na pojavu sile uzgona.

Tip separatora Protok l/s Zapremina m3 Dimenzije (R x L) mm Priključne cevi mm
SEP-2 2 1 1000x1200 Ø125
SEP-5 5 2 1000x2500 Ø125
SEP-10 10 3 1200x2600 Ø160
SEP-15 15 5 1200x4500 Ø200
SEP-20 20 8 1600x4000 Ø200
SEP-30 30 12 1600x6000 Ø250
SEP-50 50 15 1600x7500 Ø300
SEP-80 80 20 2400x5000 Ø300
SEP-100 100 30 2400x6800 Ø400
SEP-150 150 36 2400x8000 Ø500
SEP-200 200 40 2400x8800 Ø600
SEP-250 250 50 2400x11100 Ø600